Franke Dunstabzugshaube Mythos FMY 906 CO Kupfer Edition

753,00